30755728

Hvordan virker en weblog?

Fordi fænomenet stadig er nyt, vil vi tillade os her kort, at beskrive hvad og hvordan de vigtigste begreber fungerer.

Artikler

Hver artikel har en titel, et datostempel og en permalink, som gør det muligt for andre at linke direkte til en bestemt artikel.

Artikel arkiv og artikel kategorier

Når en artikel ikke længere er synlig på forsiden, kan den findes i bloggens artikel arkiv og under artikel kategorier – som er synlig fra forsiden.

Blogroll – blog netværk

Blogroll er en liste med links til andre blogs og hjemmesider, som vi ofte læser og henter inspiration.

Permalinks

En permalink er en unik URL (unik link) som genereres, når en artikel publiceres. Permalink betyder permanent link og er et link, som altid forbliver det samme. En permalink peger altid, i al fremtid, præcist til denne artikel.

En permalink gør det muligt at linke direkte til, hvad der bliver skrevet i en enkelt, specifikt indlæg på bloggen.

Trackbacks

En trackbaks gør det muligt for læserne at se, når andre bloggere bruger permalinket til at linke til en artikel. I nogle tilfælde bruges også ordet pingback – som betyder det samme.

Når en permalink anvendes på en anden weblog, genereres automatisk en trackback. Det er ikke alle blogværktøjer (software) som understøtter anvendelse af trackback.

RSS-teknologi

Ud over at der automatisk genereres en en permalink, når man publicerer en artikel, bliver der også automaisk genereret en fil i RSS-format. Det såkaldte RSS-feed.

Du kan abonnere på en RSS-læser (feed-reader) og her se en liste over alle de blogs, man abonnere på. Med en RSS-læser får du et hurtigt overblik over de weblogs, som du ønsker at følge med i, så du er fri for dagligt at skulle klikke ind på mange weblogs dagligt for at se, om der skulle være sket noget nyt.

Få en gratis RSS-læser

Du kan få en gratis RSS-læser via: Bloglines, eller via Technorato. Tjenesten er netbaseret, så du behøver ikke at installere noget software på din computer.