Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Forandringsledelse

net2change

Ledelse af Forandring

Net2change’s blog om forandringsledelse prøver, at vise hvordan forandring kan gennemføres med succes, og hvorfor en forandring ikke har succes!

Læs om:

 • Hvad er de grundlæggende færdigheder i forandringsledelse og hvad er Ledelse af Forandring?
 • Hvad er de interne og eksterne faktorer som driver en forandring?
 • Hvordan vurderes en organisationens forandringsparathed?
 • Hvordan planlægges og bruges den 5-fasede forretningsmodel som arbejder med det forretningsmæssige perspektiv?
 • Hvordan planlægges og bruges den individuelle forandringsmodel som omhandler forandringsfaserne – de psykiske, individuelle og personlige – som den enkelte medarbejder gennemgår?
 • Hvorfor opstår modstand og hvordan håndteres den?
 • Hvordan håndteres forandringsparatheden, commitment og den enkelte medarbejder håndtering af forandringen?
 • Hvordan opbygges en forandringsparat organisation?
 • Hvorfor skal man have en forandringsstrategi, hvad skal den indeholde?
 • Hvordan planlægges og implementeres forandringen, herunder planlægningen af kommunikations-, lærings- og belønningsplan?
 • Hvordan fastholdes forandringen?

Læs om Change Management, forandringsledelse og net2change forandringsmodel Ledelse af Forandring, konkrete case, hvordan forandring gennemføres og meget mere…