net2change

Ledelse af Forandring

Net2change’s blog om forandringsledelse prøver, at vise hvordan forandring kan gennemføres med succes, og hvorfor en forandring ikke har succes!

Læs om:

 • Hvad er de grundlæggende færdigheder i forandringsledelse og hvad er Ledelse af Forandring?
 • Hvad er de interne og eksterne faktorer som driver en forandring?
 • Hvordan vurderes en organisationens forandringsparathed?
 • Hvordan planlægges og bruges den 5-fasede forretningsmodel som arbejder med det forretningsmæssige perspektiv?
 • Hvordan planlægges og bruges den individuelle forandringsmodel som omhandler forandringsfaserne – de psykiske, individuelle og personlige – som den enkelte medarbejder gennemgår?
 • Hvorfor opstår modstand og hvordan håndteres den?
 • Hvordan håndteres forandringsparatheden, commitment og den enkelte medarbejder håndtering af forandringen?
 • Hvordan opbygges en forandringsparat organisation?
 • Hvorfor skal man have en forandringsstrategi, hvad skal den indeholde?
 • Hvordan planlægges og implementeres forandringen, herunder planlægningen af kommunikations-, lærings- og belønningsplan?
 • Hvordan fastholdes forandringen?

Læs om Change Management, forandringsledelse og net2change forandringsmodel Ledelse af Forandring, konkrete case, hvordan forandring gennemføres og meget mere…